McDonald's Academy

McDonald’s wil het beste en grootste opleidingsbedrijf van Nederland zijn. Daarom hebben we de McDonald’s Academy ontwikkeld, die de medewerkers van McDonald’s de kans biedt een mbo-opleiding te volgen.

Met de McDonald’s Academy bieden we onze medewerkers, crew én management, de mogelijkheid een officieel mbo-diploma te behalen. Daarmee dragen we nog meer bij aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bovendien is de McDonald’s Academy bijzonder belangrijk voor ons imago als werkgever. Als McDonald’s bieden we toekomstperspectief en daarmee kunnen we makkelijker mensen aantrekken en behouden. 

   Lees meer

Leren bij de McDonald’s Academy

Opleiden loont. Want goed opgeleide medewerkers maken het verschil. Door hun opleiding stijgen hun kennis en zelfvertrouwen. Dat zorgt ervoor dat ze productiever zijn en efficiënter werken. Dat zie je terug in het rendement van je restaurant. SVO vakopleiding food verzorgt de opleidingen binnen de McDonald’s Academy. Hier is SVO sterk in:

 1. Strakke begeleiding van studenten
 2. Bewezen moderne, interactieve opleidingsaanpak
 3. Digitale leeromgeving
 4. Persoonlijke aandacht en één aanspreekpunt
 5. Twintig opleidingslocaties in het land
McDonalds Academy: De slimste weg naar een officiëel diploma

Subsidieregeling praktijkleren

Als je een medewerker wilt laten opleiden, dan is een tegemoetkoming in de kosten mogelijk. Per 1 januari 2014 is de nieuwe Subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van OCW in werking getreden, die de Wet vermindering afdracht onderwijs (Wva) vervangt. Onder voorwaarden kun je het eerste jaar een maximaal bedrag van € 2.700,- per medewerker aan subsidie ontvangen. 

   Lees meer

  Voorbeeld 1     Voorbeeld 2

Stel u begeleidt één medewerker in totaal voor 40 weken. Dit is tevens ook het maximum aantal weken waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Deel het aantal begeleide weken door het maximum aantal weken. Vermenigvuldig dit met het aantal begeleide medewerkers en het maximale subsidiebedrag. De uitkomst is het maximale subsidiebedrag per jaar.
* In dit voorbeeld gaan we uit van het maximale subsidiebedrag. Dit kan in de werkelijkheid lager zijn.

In totaal heeft u drie medewerkers 36 weken begeleid. Deze weken deelt u door het maximum aantal weken (40). Vermenigvuldig vervolgens met het aantal begeleide medewerkers en het maximale subsidiebedrag.
* In dit voorbeeld gaan we uit van het maximale subsidiebedrag. Dit kan in de werkelijkheid lager zijn.

Op een rijtje

 • Je registreert de aan- en afwezigheid van de praktijkbegeleider en de begeleidingsuren van de medewerker
 • Het subsidiebedrag kan oplopen tot maximaal € 2.700,- per medewerker
 • De subsidie is eenvoudig digitaal aan te vragen

Wat betekent dit in de praktijk?

 • Je registreert de aan- en afwezigheid en de begeleidingsuren van de medewerker
 • Je vraagt de subsidie aan via internet
 • Je verzamelt alle overige gevraagde administratie
 • In december wordt het subsidiebedrag uitgekeerd

   Meer informatie over de subsidieregeling praktijkleren

   Kansen Calculator

Best practices

Marjolein Reijs

Director Human Resources McDonald’s

 

  Met de McDonald’s Academy bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om een mbo-diploma te behalen. Daarmee dragen we nog meer bij aan hun ontwikkeling. We binden bovendien kwalitatief betere medewerkers aan ons, die de opgedane kennis weer delen met collega’s. Het is dan ook belangrijk om medewerkers te blijven stimuleren om een opleiding te gaan volgen. SVO vakopleiding food verzorgt de mbo-opleidingen van de McDonald’s Academy. SVO zorgt voor een goede begeleiding van studenten en hun opleidingsaanpak heeft zich al bij verschillende restaurants bewezen.”

Ramona Kreukniet

Crewtrainer/Drive Coördinator McDonald’s Dordrecht

 

  Ik wilde eigenlijk al een tijdje terug naar school en dit was mijn kans om 1x per week weer naar school te gaan. Ik volg de opleiding 1e Medewerker fastservice. Je komt zoveel meer te weten door de theorie, opdrachten, samenwerking en presentaties. En het is leuk dat je de opleiding kan volgen met collega’s, maar ook met mensen van andere restaurants. Hierdoor leer je veel van elkaar en hoe het werkt bij andere restaurants.”

Robbert Keijzer

Trainer/docent SVO vakopleiding food

 

  Ik vind het prachtig om studenten in hun werk te zien groeien en zichzelf ontwikkelen, in kennis en vaardigheden. Tijdens de lessen leren ze de theorie en diepere achtergronden achter hun dagelijkse werkzaamheden. Studenten komen van verschillende restaurants. De diversiteit zorgt tijdens de lessen voor een sfeer van "leren van elkaar". Dit maakt dat de studenten onderling veel kennis uitwisselen, reageren op elkaar en elkaar vragen durven stellen. Wat gaat goed in een ander restaurant? Wat kan ik van hen leren? En hoe pas ik dit toe in mijn eigen restaurant?”

Opleiding kiezen

Enthousiasmeren

Opleiden loont: je medewerkers hebben volop kennis en zelfvertrouwen en werken efficiënter. Dat is positief voor het rendement van je restaurant. Wil je je medewerkers laten opleiden? De eerste stap is zorgen dat ze enthousiast worden over het  volgen van een opleiding bij de McDonald’s Academy.

 

SVO komt graag langs  

Een loopbaanadviseur van SVO vakopleiding food komt graag langs om uitgebreid te vertellen over de McDonald’s Academy. Hij of zij kan vragen van medewerkers direct beantwoorden.

 

De opleidingen van de McDonald’s Academy

McDonald's trajectNiveauDiplomaFunctieniveau
Crew Collegembo 2Medewerker fastserviceMedewerker
Management Collegembo 31e Medewerker fastserviceFloormanager
Management Collegembo 4Manager / Bedrijfsleider fastserviceAssistent Manager

Kiezen

De McDonald’s Academy biedt drie fastserviceopleidingen op mbo-niveau 2, 3 en 4. Medewerkers op mbo 2-niveau kunnen kiezen voor een regulier traject of een McDonald’s-traject. Op basis van de ambities van je medewerker en de mogelijkheden in het restaurant, kan hij of zij de mbo-opleiding kiezen die bij hem past.

Medewerkers met onder andere de juiste vooropleiding en werkervaring kunnen in aanmerking komen voor directe instroom op niveau 3 en 4. De opleidingen duren gemiddeld een jaar. De opleiding op niveau 4 duurt circa anderhalf jaar.

 

Het opleidingsoverzicht

McDonald's trajectNiveauDiplomaFunctieniveau
Crew Collegembo 2Medewerker fastserviceMedewerker
Management Collegembo 31e Medewerker fastserviceFloormanager
Management Collegembo 4Manager / Bedrijfsleider fastserviceAssistent Manager
   Lees meer

Inschrijven

Is je medewerker enthousiast over de McDonald’s Academy en hebben jullie de best passende opleiding geselecteerd? Dan kan de medewerker zich snel en eenvoudig inschrijven voor de opleiding van zijn keuze.

 

 1. Je medewerker vult het online inschrijfformulier hier in.   
 2. Op het inschrijfformulier wordt ook om kopieën van een aantal documenten gevraagd.
 3. Een loopbaanadviseur van SVO neemt contact op om het geschikte opleidingstraject te bespreken. De medewerker ontvangt daarna een bevestiging van inschrijving.
 4. Twee weken voor aanvang van de opleiding ontvangt de medewerker een uitnodiging voor de eerste lesdag.
  Aanmelden

Crew College - mbo 2

Medewerker fastservice/Medewerker

Je medewerkers zijn een bepalende factor in het succes van McDonald’s. Om de klanttevredenheid te optimaliseren, is het belangrijk dat medewerkers over een goed kennis- en vaardighedenniveau beschikken. Tijdens de opleiding Medewerker fastservice komen alle benodigde vaardigheden uitgebreid aan bod.

Voedingskennis

Voor medewerkers fastservice is het belangrijk om te weten wat goede en gezonde voeding is. Ze leren om hun gasten goed te adviseren en bij te dragen aan een positief imago van de sector.

 

Warenkennis/drankenkennis

Tijdens deze thema’s leren medewerkers alles over de producten waar ze mee werken, zodat ze daar in de praktijk op deskundige wijze mee omgaan. Ook leren ze hoe ze de producten moeten ontvangen, opslaan, bereiden en serveren.

 

Kwaliteitszorg en hygiëne

Bedrijven moeten aan alle kwaliteitseisen voldoen om de gast tevreden te kunnen stellen. Dit thema biedt inzicht in de verschillende benaderingen van kwaliteitszorg en hygiëne.

 

Sociale hygiëne en hospitality

Elke groep mensen heeft weer andere normen en waarden, wensen en verwachtingen. Dit heet sociale hygiëne. Tijdens dit thema leren medewerkers om soorten gedrag en gastvrijheid te herkennen, zodat ze die kunnen toepassen binnen hun bedrijfsrichtlijnen.

 

Apparatuur en werkinstructies

Om een kwalitatief goed product snel te kunnen serveren, is goede apparatuur noodzakelijk. Maar dan moeten medewerkers die apparatuur wel goed gebruiken en onderhouden. Ze leren de apparatuur binnen de fastservicesector en de werkinstructies kennen.

 

Arbo, BHV en milieu

In dit thema worden de algemene regels en procedures rond veiligheid behandeld, net als omgaan met onveilige situaties.

 

Productie en distributie

Dit thema draait om voorraadbeheer, een goede voorbereiding en overdracht van werkzaamheden en om productie- en distributietechnieken. Ook het ‘waarom’ achter deze handelingen en de bijbehorende kosten zijn hierbij belangrijk.

 

Kassabeheer en bedrijfsformules

Goed kassabeheer, actief en passief verkopen en de bedrijfsformule van de werkgever spelen in dit thema de hoofdrol. Tijdens de lessen maken medewerkers de koppeling tussen de bedrijfsformule en de dagelijkse praktijk. 

   Aanmelden

Management College - mbo 3

1e Medewerker fastservice/Floormanager

Met een opleiding op niveau 3 zet je medewerker de eerste stappen op het gebied van leidinggeven. Resultaten behalen, samen met zijn collega’s, wordt één van zijn verantwoordelijkheden. Dat vraagt niet alleen om de juiste kennis en vaardigheden, maar ook om kritische zelfreflectie. Dat speelt in de opleiding 1e Medewerker fastservice dan ook een belangrijke rol. 

Introductie & planning

Planning is een belangrijke basis voor het volgen van de opleiding. Deze module gaat in op het beter organiseren, indelen en benutten van tijd.

 

Bedrijfsformules

De invulling van een bedrijfsformule is altijd tijdgebonden. Een bedrijf moet steeds het aanbod aanpassen aan ontwikkelingen binnen de markt. Daarom is het ontwikkelen van en inhoud geven aan de bedrijfsformule een belangrijk thema.

 

Kwaliteitszorg

De fastservicesector is elk dag bezig met kwaliteitszorg. Medewerkers doen er alles aan om aan de verwachtingen van klanten te voldoen. Het is aan hen om klachten te voorkomen, doorprocessen te waarborgen en te zorgen voor continue kwaliteitszorg.

 

Sociale hygiëne, hospitality en BHV

Sociale hygiëne betekent dat mensen op een goede manier met elkaar omgaan en rekening houden met wederzijdse normen en waarden. Het doel is om vervelende en onveilige situaties binnen en buiten het bedrijf te voorkomen. Communicatie is daarin heel belangrijk.

 

Personeel en organisatie

De 1e Medewerker fastservice traint en motiveert bestaande en nieuwe medewerkers. Met als doel te zorgen dat iedereen in het restaurant optimaal presteert. Dit thema gaat in op het leren kennen en toepassen van verschillende leiderschapsstijlen.

 

Kassabeheer

Dit thema leert medewerkers op de juiste manier met de kassa en de daaraan gekoppelde systemen omgaan, en eventuele problemen op de juiste manier op te lossen. Ook betaalmethoden en betaalmiddelen zijn belangrijke onderwerpen.

 

Inkoop en voorraadbeheer

Alleen met zorgvuldige inkoop en een goed beheer van de voorraad kunnen de productie- en distributieprocessen in een restaurant vlekkeloos verlopen. Een restaurant kan kostenbesparend werken door de voorraad en inkoop goed te regelen.

 

Milieu, wet- en regelgeving

Alle fastservicebedrijven moeten zich houden aan de Wet milieubeheer. Daarnaast zijn de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) en de Arbeidstijdenwet van belang. Tijdens dit thema wordt een aantal wetten, regels en handelingen behandeld. 

   Aanmelden

Management College - mbo 4

Manager / Bedrijfsleider fastservice/Assistent manager

De bedrijfsleider draagt de algehele verantwoordelijkheid voor het restaurant. De opleiding op mbo-niveau 4 biedt een gedegen basis voor het vervullen van deze uitdagende functie. Uitgebreide kennis en vaardigheden op het gebied van financieel management en personeelsbeleid zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. De operationele vertaling van deze kennis maakt de deelnemer door een jaarplan te ontwikkelen en uit te voeren, toegespitst op de praktijk van het eigen restaurant.

Personeelsbeleid en leidinggeven

Bekwame en tevreden medewerkers zijn belangrijk voor het restaurant. Dit blok gaat in op zorg voor medewerkers, een goed personeelsbeleid, het benutten van talenten van medewerkers en het beoordelen en opleiden van mensen. Ook leidinggeven en verandermanagement zijn belangrijke onderwerpen. Het managen van de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel staat centraal.

 

Financieel beleid

Het blok Financieel beleid bestaat uit de onderdelen financiële administratie en het beheersen van bedrijfsprocessen. Het eerste onderdeel gaat in op kosten, de winst- en verliesrekening, efficiency van het restaurant en het positief beïnvloeden van de cijfers. In het blok ‘beheersen van bedrijfsprocessen’ gaat het om het effectief laten verlopen en continu verbeteren van bedrijfsprocessen. Ook het logistieke proces, voorraadbeheer en het optimaliseren van de lay-out van het bedrijf komen uitgebreid aan de orde.

 

Opstellen en uitvoeren van een winstgevend jaarplan

De niveau 4-opleiding sluit af met de uitvoering van een deel van het jaarplan dat de medewerker heeft geschreven. De studenten presenteren en verdedigen een zelf ontwikkeld en geschreven jaarplan voor hun bedrijf. 

   Aanmelden
 

De rol van de praktijkbegeleider

Goede begeleiding van een medewerker in opleiding is heel belangrijk. Afhankelijk van het traject worden medewerkers in het restaurant begeleid door een manager of crewtrainer. Zorg dat je hen motiveert om het beste uit de medewerkers te halen. Zo zorg je voor goed getrainde mensen, die een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van McDonald’s.

 

Een praktijkbegeleider begeleidt een medewerker die een opleiding volgt in de praktijk. Hij ziet erop toe dat taken goed worden uitgevoerd, houdt de vorderingen bij en fungeert als inspirerende coach, organisator en beoordelaar.

 

De inspirerende coach

Tijdens het werk en de opleiding ontwikkelt de medewerker zijn competenties. Het is aan jou om de medewerker uit te dagen om zelf dingen te ontdekken. Je toont volop belangstelling voor de medewerker en stemt je begeleiding af op zijn persoonlijke situatie en behoeften. Ook voer je begeleidingsgesprekken.

 

De organisator

Je hebt als praktijkbegeleider een organiserende rol bij het leren. Aan het begin van de opleiding maak je samen met je medewerker een plan met leerdoelen, aan de hand van het Praktijk OpleidingsDocument (POD). Je zorgt dat de medewerker werkzaamheden kan uitvoeren die aansluiten op zijn leerdoelen.

 

De beoordelaar

Uiteraard beoordeel je de uitvoering en kwaliteit van het werk. Als praktijkbegeleider beoordeel je ook of de medewerker de praktijkgerichte opdrachten heeft gemaakt en of hij de theorie uit de opleiding goed heeft vertaald naar de praktijk. 

   Lees meer